MATTOCCIA, STEFANO

MATTOCCIA, STEFANO  

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA  

Docenti di ruolo di IIa fascia  

Mostra records
Risultati 1 - 20 di 156 (tempo di esecuzione: 0.047 secondi).
Titolo Autore(i) Anno Periodico Editore Tipo File
A Cascade Dense Connection Fusion Network for Depth Completion R. Fan; Z. Li, M. Poggi, S. Mattoccia 9999-01-01 - - 4.01 Contributo in Atti di convegno -
Booster: A Benchmark for Depth From Images of Specular and Transparent Surfaces Pierluigi Zama Ramirez, Alex Costanzino, Fabio Tosi, Matteo Poggi, Samuele Salti, Stefano Mattocc...ia, Luigi Di Stefano 2024-01-01 IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE - 1.01 Articolo in rivista Booster_A_Benchmark_for_Depth_From_Images_of_Specular_and_Transparent_Surfaces.pdf
Active Stereo Without Pattern Projector Luca Bartolomei; Matteo Poggi; Fabio Tosi; Andrea Conti; Stefano Mattoccia 2023-01-01 - - 4.01 Contributo in Atti di convegno -
CompletionFormer: Depth Completion with Convolutions and Vision Transformers Zhang, Youmin; Guo, Xianda; Poggi, Matteo; Zhu, Zheng; Huang, Guan; Mattoccia, Stefano 2023-01-01 - IEEE COMPUTER SOC 4.01 Contributo in Atti di convegno Zhang_CompletionFormer_Depth_Completion_With_Convolutions_and_Vision_Transformers_CVPR_2023_paper.pdf
Contrastive Learning for Depth Prediction Fan, Rizhao; Poggi, Matteo; Mattoccia, Stefano 2023-01-01 - - 4.01 Contributo in Atti di convegno Fan_Contrastive_Learning_for_Depth_Prediction_CVPRW_2023_paper.pdf
Depth super-resolution from explicit and implicit high-frequency features Qiao, Xin; Ge, Chenyang; Zhang, Youmin; Zhou, Yanhui; Tosi, Fabio; Poggi, Matteo; Mattoccia, Stefano 2023-01-01 COMPUTER VISION AND IMAGE UNDERSTANDING - 1.01 Articolo in rivista 2303.09307.pdf
GasMono: Geometry-Aided Self-Supervised Monocular Depth Estimation for Indoor Scenes Zhao, Chaoqiang; Poggi, Matteo; Tosi, Fabio; Zhou, Lei; Sun, Qiyu; Tang, Yang; Mattoccia, Stefano 2023-01-01 - - 4.01 Contributo in Atti di convegno -
GO-SLAM: Global Optimization for Consistent 3D Instant Reconstruction Zhang, Youmin; Tosi, Fabio; Mattoccia, Stefano; Poggi, Matteo 2023-01-01 - - 4.01 Contributo in Atti di convegno Zhang_GO-SLAM_Global_Optimization_for_Consistent_3D_Instant_Reconstruction_ICCV_2023_paper.pdf
Learning Depth Estimation for Transparent and Mirror Surfaces Alex Costanzino, Pierluigi Zama Ramirez, Matteo Poggi, Fabio Tosi, Stefano Mattoccia, Luigi Di St...efano 2023-01-01 - IEEE 4.01 Contributo in Atti di convegno Costanzino_Learning_Depth_Estimation_for_Transparent_and_Mirror_Surfaces_ICCV_2023_paper_compressed.pdf
Lightweight Self-Supervised Depth Estimation with few-beams LiDAR Data Rizhao Fan, Fabio Tosi, Matteo Poggi, Stefano Mattoccia 2023-01-01 - British Machine Vision Association’s (BMVA) 4.01 Contributo in Atti di convegno 0356.pdf
NTIRE 2023 Challenge on HR Depth From Images of Specular and Transparent Surfaces Pierluigi Zama Ramirez, Fabio Tosi, Luigi Di Stefano, Radu Timofte, Alex Costanzino, Matteo Poggi..., Samuele Salti, Stefano Mattoccia, Jun Shi, Dafeng Zhang, Yong A, Yixiang Jin, Dingzhe Li, Chao Li, Zhiwen Liu, Qi Zhang, Yixing Wang, Shi Yin 2023-01-01 - - 4.01 Contributo in Atti di convegno Ramirez_NTIRE_2023_Challenge_on_HR_Depth_From_Images_of_Specular_CVPRW_2023_paper.pdf
On-Site Adaptation for Monocular Depth Estimation with a Static Camera Huan Li, Matteo Poggi, Fabio Tosi, Stefano Mattoccia 2023-01-01 - British Machine Vision Association’s (BMVA) 4.01 Contributo in Atti di convegno 0901_BMVC_2023.pdf
Self-supervised depth super-resolution with contrastive multiview pre-training Qiao, Xin; Ge, Chenyang; Zhao, Chaoqiang; Tosi, Fabio; Poggi, Matteo; Mattoccia, Stefano 2023-01-01 NEURAL NETWORKS - 1.01 Articolo in rivista -
Sparsity Agnostic Depth Completion Andrea Conti, Matteo Poggi, Stefano Mattoccia 2023-01-01 - IEEE 4.01 Contributo in Atti di convegno Conti_Sparsity_Agnostic_Depth_Completion_WACV_2023_paper.pdf
TemporalStereo: Effcient Spatial-Temporal Stereo Matching Network Zhang, Youmin; Poggi, Matteo; Mattoccia, Stefano 2023-01-01 - - 4.01 Contributo in Atti di convegno 2211.13755v2.pdf
The Monocular Depth Estimation Challenge Jaime Spencer; C. Stella Qian; Chris Russell; Simon Hadfield; Erich Graf; Wendy Adams; Andrew J. ...Schofield; James Elder; Richard Bowden; Heng Cong; Stefano Mattoccia; Matteo Poggi; Zeeshan Khan Suri; Yang Tang; Fabio Tosi; Hao Wang; Youmin Zhang; Yusheng Zhang; Chaoqiang Zhao 2023-01-01 - IEEE Computer Society 4.01 Contributo in Atti di convegno The Monocular Depth Estimation Challenge.pdf01 (2).pdf
The Second Monocular Depth Estimation Challenge Spencer, Jaime; Qian, C. Stella; Trescakova, Michaela; Russell, Chris; Hadfield, Simon; Graf, Eri...ch W.; Adams, Wendy J.; Schofield, Andrew J.; Elder, James; Bowden, Richard; Anwar, Ali; Chen, Hao; Chen, Xiaozhi; Cheng, Kai; Dai, Yuchao; Hoa, Huynh Thai; Hossain, Sadat; Huang, Jianmian; Jing, Mohan; Li, Bo; Li, Chao; Li, Baojun; Liu, Zhiwen; Mattoccia, Stefano; Mercelis, Siegfried; Nam, Myungwoo; Poggi, Matteo; Qi, Xiaohua; Ren, Jiahui; Tang, Yang; Tosi, Fabio; Trinh, Linh; Uddin, S. M. Nadim; Umair, Khan Muhammad; Wang, Kaixuan; Wang, Yufei; Wang, Yixing; Xiang, Mochu; Xu, Guangkai; Yin, Wei; Yu, Jun; Zhang, Qi; Zhao, Chaoqiang 2023-01-01 - - 4.01 Contributo in Atti di convegno 2304.07051v3.pdf
Continual Adaptation for Deep Stereo Poggi, Matteo; Tonioni, Alessio; Tosi, Fabio; Mattoccia, Stefano; Di Stefano, Luigi 2022-01-01 IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE - 1.01 Articolo in rivista 2007.05233.pdf
Cross-Spectral Neural Radiance Fields Matteo Poggi, Pierluigi Zama Ramirez, Fabio Tosi, Samuele Salti, Stefano Mattoccia, Luigi Di Stefano 2022-01-01 - - 4.01 Contributo in Atti di convegno -
Depth Restoration in Under-Display Time-of-Flight Imaging Qiao, Xin; Ge, Chenyang; Deng, Pengchao; Wei, Hao; Poggi, Matteo; Mattoccia, Stefano 2022-01-01 IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE - 1.01 Articolo in rivista Depth_Restoration_in_Under_Display_Time_of_Flight_Imaging_PAMI.pdf