Gli anni Sessanta e Settanta visti e vissuti dal Pci