A dynamic testbed for nanosatellites attitude verification