Vëzhgimi i nënkuptimit ndërmjet keqkuptimit dhe realitetit