V.E. Zviagintsev, Voina na vesakh Femidy. Voina 1941-1945 gg. v materialakh sledstvenno-sudebnykh del [War in the Scales of Justice] Moscow, Terra, Knizhnyi Klub, 2006, 767 pages