O nekotoryx sootvetstvijach bolgarskich priimennych pridatočnych v russkom i ital’janskom jazykach