Sintagmaticeskoe vzaimodejstvie grammaticeskich kategorij aspektual'nosti glagola i opredelennosti imeni v russkom, bolgarskom i ital'janskom jazykach