Humaniści, heretycy, inkwizytorzy. Studia z dziejów kutury XVI i XVII wieku (Umanisti, eretici, inquisitori. Studi di storia del XVI e XVII secolo), di Lech Szczucki