L’onere della prova: Luigi Capuana fra spiritismo e teosofia