Electropolymerized Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) Coatings for Implantable Deep-Brain-Stimulating Microelectrodes