Domy miejskie. Przestrzeń wewnętrzna i przestrzeń miejska. / Urban Houses. Interior Space and Urban Space.