טיפול פנימייתי לילדים ולבני נוער: נייר עמדה של קבוצת מומחים במפגש הפסגה הבין-לאומית לפנימיות טיפוליות.‎ (Therapeutic residential care for children and youth: A consensus statement of the international work group on therapeutic residential care)