Calligrafia d’avanguardia e arte concettuale nella Cina contemporanea. Il caso di Xu Bing, Gu Wenda, Wu Shanzhuan, Qiu Zhijie e Wang Nanming