Applicazione di materiali nanostrutturati per l’ingegneria elettrica ed elettronica