Badeloch: de constructie van een tragisch vrouwenpersonage