Arriola & Fiol, Plaça de les Glories Catalanes, Barcelona, 1989-1992