Ono Kazuo, dansu wa tsuzuku [Ono Kazuo, la danza continua]