Architektura miasta jest w tym eseju zredukowana do procedur, za pomocą których elementy zjawiska miejskiego zostają przekomponowane w jednolitą całość, poczynając od tego, co Gombrich uznał za podstawę każdego hierarchicznego układu: „obramowania” i „wypełnienia”. Projekt Giorgio Grassiego w Lützowplatz w Berlinie pokazuje, jak te dwa działania towarzyszą genezie i rozwojowi całego procesu kompozycyjnego.

In this essay, the architecture of the city is reduced to the procedures by which the elements of the urban phenomenon are recomposed into a unitary whole starting from what Gombrich defined as the foundation of any hierarchical arrangement: “framing” and “filling”. The example of Giorgio Grassi's project for Lützowplatz in Berlin shows how these two actions accompany the genesis and development of the entire compositional process.

Architecture and Urban Composition: Framing and Filling / Architektura i kompozycja urbanistyczna: obramowanie i wypelnienie / amistadi. - STAMPA. - 1:(2023), pp. 2.1-2.158. [10.23817/2023.defarch.1-2]

Architecture and Urban Composition: Framing and Filling / Architektura i kompozycja urbanistyczna: obramowanie i wypelnienie

amistadi
2023

Abstract

In this essay, the architecture of the city is reduced to the procedures by which the elements of the urban phenomenon are recomposed into a unitary whole starting from what Gombrich defined as the foundation of any hierarchical arrangement: “framing” and “filling”. The example of Giorgio Grassi's project for Lützowplatz in Berlin shows how these two actions accompany the genesis and development of the entire compositional process.
2023
Defining the Architectural Space. Architecture and the City / Definiowanie przestrezeni architektonicznej
1
158
Architecture and Urban Composition: Framing and Filling / Architektura i kompozycja urbanistyczna: obramowanie i wypelnienie / amistadi. - STAMPA. - 1:(2023), pp. 2.1-2.158. [10.23817/2023.defarch.1-2]
amistadi
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/953358
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact