Rozwiązanie zaproponowane przez Amancio Williamsa jako kompozycyjny motyw przestrzeni hiposty- lowej stanowi zarówno propozycję naśladowczej idei architektury, jak i wyjaśnienie idei obywatelskiej. Williams rozwiązał praktyczny problem za pomocą określonej techniki i stworzył miejsce w postaci wielkiego, sugestywnego dzieła architektury. Projektując trzy szpitale, Williams stworzył wysoki sufit (techo alto), który przypomina wielką hipo- stylową salę lub las drzew czy palm, który zabezpiecza i osłania serię brył budynków rozmieszczon- ych zgodnie ze złożonym i wieloaspektowym układem funkcjonalnym, jaki jest normą w szpitalach; złożoność, która zawsze sprawia, że formalna kontrolowana odpowiedź staje się problematyczna.

The solution offered by the compositional theme of the hypostyle space of Amancio Williams proposes an icastic idea of architecture as well as clarifying a civic idea. Williams solved a practical problem through a specific technique and erected a place, in the form of a grand, evocative piece of architecture. In designing the three hospitals, Williams conceived a high ceiling (techo alto) which resembles a large hypostyle room or a forest of trees or palms which protects and shelters a series of building blocks arranged following a complex and multifaceted functional layout as is normal in hospitals; a complexity which always renders a formal controlled response problematic.

Gino Malacarne (2022). HYPOSTYLE SPACE ARRANGEMENTS, A PROJECT BY AMANCIO WILLIAMS | ARANŻACJE PRZESTRZENI HIPOSTYLOWEJ, PROJEKT AMANCIO WILLIAMSA. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe [10.23817/2022.defarch.1-10].

HYPOSTYLE SPACE ARRANGEMENTS, A PROJECT BY AMANCIO WILLIAMS | ARANŻACJE PRZESTRZENI HIPOSTYLOWEJ, PROJEKT AMANCIO WILLIAMSA

Gino Malacarne
2022

Abstract

The solution offered by the compositional theme of the hypostyle space of Amancio Williams proposes an icastic idea of architecture as well as clarifying a civic idea. Williams solved a practical problem through a specific technique and erected a place, in the form of a grand, evocative piece of architecture. In designing the three hospitals, Williams conceived a high ceiling (techo alto) which resembles a large hypostyle room or a forest of trees or palms which protects and shelters a series of building blocks arranged following a complex and multifaceted functional layout as is normal in hospitals; a complexity which always renders a formal controlled response problematic.
2022
DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE – AVANT-GARDE ARCHITECTURE | DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ – AWANGARDY ARCHITEKTURY
95
102
Gino Malacarne (2022). HYPOSTYLE SPACE ARRANGEMENTS, A PROJECT BY AMANCIO WILLIAMS | ARANŻACJE PRZESTRZENI HIPOSTYLOWEJ, PROJEKT AMANCIO WILLIAMSA. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe [10.23817/2022.defarch.1-10].
Gino Malacarne
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Amacio Williams.pdf

accesso aperto

Descrizione: Full-Text
Tipo: Versione (PDF) editoriale
Licenza: Licenza per accesso libero gratuito
Dimensione 554.51 kB
Formato Adobe PDF
554.51 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/919375
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact