(Polacco) W niniejszym artykule awangarda nie jest postrzegana jako przeciwieństwo tradycji, ale raczej jako moment „otwarcia", w którym sztuka i architektura zyskują świadomość siebie i swojej autonomii. Autonomia ta skonstruowana jest w przestrzeni formalnej, w której dzieło nabiera wartości modelu strategicznego i sy lilak tycznego, a jego „wykonanie" znamion procedury konstruktywnej. Autonomia i syntaktyczny punkt zwrotny pozwolą architekturze upomnieć się o własne przestrzenie i znaleźć w niej samej powody do zasiedlenia ich.

In this written work, the avant-gardes are not seen as opposed to tradition, but rather as a moment of “openness” in which art and architecture become aware of themselves and their autonomy. This autonomy is structured within a formal space in which the work takes on the value of a strategic and syntactic model and the " doing" the semblances of a constructive procedure. Autonomy and syntactic turning point will ensure that architecture is able to claim its own spaces for itself and to find within itself its own reasons for settlement.

Architecture and Play: Praxis without Representation / Architektura I Zabawa. Praktyka bez Reprezentacji / Lamberto Amistadi. - STAMPA. - 2:(2022), pp. 1, vol. 2.7-1, vol. 2.21. [10.23817/2022.defarch.2-1]

Architecture and Play: Praxis without Representation / Architektura I Zabawa. Praktyka bez Reprezentacji

Lamberto Amistadi
Primo
2022

Abstract

In this written work, the avant-gardes are not seen as opposed to tradition, but rather as a moment of “openness” in which art and architecture become aware of themselves and their autonomy. This autonomy is structured within a formal space in which the work takes on the value of a strategic and syntactic model and the " doing" the semblances of a constructive procedure. Autonomy and syntactic turning point will ensure that architecture is able to claim its own spaces for itself and to find within itself its own reasons for settlement.
2022
Defining the Architectural Space. Avant-Garde Architecture
7
21
Architecture and Play: Praxis without Representation / Architektura I Zabawa. Praktyka bez Reprezentacji / Lamberto Amistadi. - STAMPA. - 2:(2022), pp. 1, vol. 2.7-1, vol. 2.21. [10.23817/2022.defarch.2-1]
Lamberto Amistadi
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/906863
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact