Una giornata moderna. Moda e stili nell'Italia fascista