Po kładce nad urwiskiem, przymrużając oko. O tłumaczeniu poezji humorystycznej na przykładzie Rymowanek Szymborskiej