Wychodząc od refleksji o tych doświadczeniach przestrzennych, które – jak pokazała historia – mają charakter nieprzemijający, autor niniejszego eseju pragnie wnieść wkład w kulturę architektoniczną muzeum pod kątem możliwych przyszłych realizacji. Muzeum, będące złożoną budowlą, musi zawierać kilka elementów typologicznych, które można odnaleźć już w pierwszych budynkach wznoszonych jako muzea, nawet jeśli były to jedynie miejsca gromadzenia zbiorów. Przestrzeń wyobraźni architekta to obszar pamięci i kompozycji. Projekt staje się więc układem przestrzennie wydzielonych elementów, które możemy postrzegać jako „elementy typologiczne”.

This essay wishes to offer a contribution to the architectural culture of the museum for potential projects, starting from a reflection on those spatial experiences which history has shown to be of an enduring nature. The museum as a complex building needs to include several typological elements, they are to be found in the very first buildings erected as museums, even if these were already places for collections. The space of the architect’s imagination is that of memory and that of composition. A project thus becomes the organization of spatially defined elements which we might consider “typological elements.”

MUSEUM ARCHITECTURE, COMPOSITIONAL THEMES /ARCHITEKTURA MUZEALNA, MOTYWY KOMPOZYCYJNE

Gino Malacarne
2021

Abstract

Wychodząc od refleksji o tych doświadczeniach przestrzennych, które – jak pokazała historia – mają charakter nieprzemijający, autor niniejszego eseju pragnie wnieść wkład w kulturę architektoniczną muzeum pod kątem możliwych przyszłych realizacji. Muzeum, będące złożoną budowlą, musi zawierać kilka elementów typologicznych, które można odnaleźć już w pierwszych budynkach wznoszonych jako muzea, nawet jeśli były to jedynie miejsca gromadzenia zbiorów. Przestrzeń wyobraźni architekta to obszar pamięci i kompozycji. Projekt staje się więc układem przestrzennie wydzielonych elementów, które możemy postrzegać jako „elementy typologiczne”.
2021
DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE – THE MYTHS OF ARCHITECTURE / DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ – MITY ARCHITEKTURYARCHITEKTURY
83
95
Gino Malacarne
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/845062
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact