Dzielnice mieszkalne zaprojektowane i zrealizowane przez Pouillona aspirowały do tego, by, jak on sam twierdzil, stać się, monumentalnymi zespołami urbanistycznymi", w których zaproponowano rozplanowa­ nie dużych, znaczących przestrzeni zbiorowych i , “zaaranżowanie ludziom życia w pięknych mieszkaniach". Przypominają one inne przyklady architektury XX wieku, które starały Się odzwierciedlać nowe warunki społeczne poprzez monumentalizm, który potrafił wyrażać zbiorowe zainteresowanie i precyzyjną tozsa­ mość miejsc. Dzielnice te charakteryzują się złożonością i zwartością historycznego miasta, bez żadnej koncepcji jego przeprojektowania, i dążą do jedności założenia. Cechuje je kompozycja typów architektonicznych, które wpisują się w zorganizowaną i zdefiniowaną sytuację miejską, odwolując się jednocześnie do idei miasta, podkreślając wyrażną potrzebę zdefiniowania zrealizowanej, rozpoznawalnej formy urbanistycznej, w której przestrzeń zbiorowa stanowi główną przeslankę budowy budynków mieszkalnych.

The residential neighbourhoods which Pouillon designed and realized aspired, in his own words, to become “monumental urban complexes”, in which it was proposed to lay out large significant collective spaces and “arrange for people to live in beautiful apartments”. They bear a resemblance to other examples of 20th-century architecture that tried to represent the new social conditions by a monumentality which could express a collective interest and a precise identity for places. These neighbourhoods have the complexity and compactness of the historical city, without any idea of re-proposing it, and aspire to a unity of intent. They are characterized by a composition of architectural types that engage with a structured and circumscribed urban situation while referring to ideas of the city, emphasizing a clear desire to define an accomplished, recognizable urban form, wherein the collective urban space constitutes the very reason behind the problem of constructing residential buildings.

FERNAND POUILLON. THE CONSTRUCTION OF THE CITY. THE “ENSEMBLES MONUMENTALES URBANES” / FERNAND POUILLON. BUDOWA MIASTA. “ENSEMBLES MONUMENTALES URBANES”

Gino Malacarne
2019

Abstract

Dzielnice mieszkalne zaprojektowane i zrealizowane przez Pouillona aspirowały do tego, by, jak on sam twierdzil, stać się, monumentalnymi zespołami urbanistycznymi", w których zaproponowano rozplanowa­ nie dużych, znaczących przestrzeni zbiorowych i , “zaaranżowanie ludziom życia w pięknych mieszkaniach". Przypominają one inne przyklady architektury XX wieku, które starały Się odzwierciedlać nowe warunki społeczne poprzez monumentalizm, który potrafił wyrażać zbiorowe zainteresowanie i precyzyjną tozsa­ mość miejsc. Dzielnice te charakteryzują się złożonością i zwartością historycznego miasta, bez żadnej koncepcji jego przeprojektowania, i dążą do jedności założenia. Cechuje je kompozycja typów architektonicznych, które wpisują się w zorganizowaną i zdefiniowaną sytuację miejską, odwolując się jednocześnie do idei miasta, podkreślając wyrażną potrzebę zdefiniowania zrealizowanej, rozpoznawalnej formy urbanistycznej, w której przestrzeń zbiorowa stanowi główną przeslankę budowy budynków mieszkalnych.
2019
DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE – TRADITION AND MODERNITY IN ARCHITECTURE /DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ ARCHITEKTURY
67
78
Gino Malacarne
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/744394
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact