K voprosu o razvitii sociokul’turnoj istorii psichoanaliza v Rossii (1904-1930)