Të vëzhguarit në çerdhe. Një lente shumëdimensionale për të edukuar shikimin.