KNF-FR PËR PROMOVIMIN E PROCESEVE GJITHËPËRFSHIRËSE NË PLANET ARSIMORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS