Muuttuuko vai eriytyykö käsitys vastuusta? (The concept of responsibility: change or diversity in representations?)