La biblioteca dels Salvador en la República de les Lletres,