Constitución e Integración Europea, Forma política, gobernanza económica, organización territorial,