Antiche città e paesaggi di Albania. Un secolo di ricerche archeologiche italo-albanesi. QYTETET ANTIKE DHE PEIZAZHI NË SHQIPËRI Një shekull kërkimesh arkeologjike italo-shqiptare (Mostra e Catalogo, Tirana 12 aprile - 20 maggio 2016)