Εκπαιδευοντασ αναγνωστεσ ιστοριασ, (Formare lettori di storia),