Critici, inovaţii şi reorganizări. Revoluţie şi constituţii în Statele Unite şi în Franţa