Οι αλλαγές στο περιβάλλον είναι κρίσιμες όχι μόνο για τους καταναλωτές αλλά και για τις διοικήσεις παγκοσμίως. Στον σύγχρονο κόσμο, ένα οικολογικό ζήτημα όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενδιαφέρει τόσο τους επιστήμονες όσο και τους καταναλωτές. Το «πράσινο» παράδειγμα στην επικοινωνία και το μάρκετινγκ δεν είναι απλά μια άλλη διαφημιστική εκστρατεία, αλλά καταδεικνύει όλες τις δραστηριότητες που προορίζονται να δημιουργήσουν και να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνδιαλλαγή, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανθρώπινες ανάγκες με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αν στρέψουμε τη προσοχή μας από τους μετόχους-ιδιοκτήτες στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς σκεφτόμενοι ότι ο πλανήτης μας έχει περιορισμένους πόρους, η «πράσινη» σκέψη δεν είναι απλά μια επιλογή αλλά η μόνη επιλογή. Το «πράσινο» γίνεται ένας γενικός όρος που καλύπτει όχι μόνο την οικολογική πτυχή της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ αλλά και ζητήματα όπως η αειφορία, η ηθική, η κοινωνικής εταιρική ευθύνη, η «κρίσιμη» κατανάλωση, η παραγωγή και η διανομή. Οι τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στο να γίνουμε πιο «πράσινοι» δίνοντας ταυτόχρονα τεράστιες ευκαιρίες στο μάρκετινγκ «πράσινης» στρατηγικής. Η «πράσινη» σκέψη συνδέεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της ρύπανσης και των αποβλήτων είναι τα βασικά στοιχεία για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και τη μεγιστοποίηση του πλούτου και της ευημερίας.

Οδηγός Πράσινου Μάρκετινγκ

CAVALLO, MARINO;DEGLI ESPOSTI, PIERGIORGIO;
2013

Abstract

Οι αλλαγές στο περιβάλλον είναι κρίσιμες όχι μόνο για τους καταναλωτές αλλά και για τις διοικήσεις παγκοσμίως. Στον σύγχρονο κόσμο, ένα οικολογικό ζήτημα όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενδιαφέρει τόσο τους επιστήμονες όσο και τους καταναλωτές. Το «πράσινο» παράδειγμα στην επικοινωνία και το μάρκετινγκ δεν είναι απλά μια άλλη διαφημιστική εκστρατεία, αλλά καταδεικνύει όλες τις δραστηριότητες που προορίζονται να δημιουργήσουν και να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνδιαλλαγή, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανθρώπινες ανάγκες με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αν στρέψουμε τη προσοχή μας από τους μετόχους-ιδιοκτήτες στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς σκεφτόμενοι ότι ο πλανήτης μας έχει περιορισμένους πόρους, η «πράσινη» σκέψη δεν είναι απλά μια επιλογή αλλά η μόνη επιλογή. Το «πράσινο» γίνεται ένας γενικός όρος που καλύπτει όχι μόνο την οικολογική πτυχή της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ αλλά και ζητήματα όπως η αειφορία, η ηθική, η κοινωνικής εταιρική ευθύνη, η «κρίσιμη» κατανάλωση, η παραγωγή και η διανομή. Οι τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στο να γίνουμε πιο «πράσινοι» δίνοντας ταυτόχρονα τεράστιες ευκαιρίες στο μάρκετινγκ «πράσινης» στρατηγικής. Η «πράσινη» σκέψη συνδέεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της ρύπανσης και των αποβλήτων είναι τα βασικά στοιχεία για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και τη μεγιστοποίηση του πλούτου και της ευημερίας.
340
9789609346382
Marino Cavallo; P Degli Esposti; Κώστας Κωνσταντίνου
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/11585/261289
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact