Para una critica de la ideologia. Una primera aproximacion a la obra de Alessandro Baratta