Een mozaïek van stemmen. Verbeeldend lezen in Vondels Gysbreght van Aemstel