‘Doen an een zijden draet hingh ’t welvaert van dees Stede’. Stadsgeschiedenis en (katholieke) identiteit in P.A. Coddes toneelstuk "Herdoopers anslagh op Amsterdam" (1641)